Proč se mužům někdy zdá chování žen naprosto nepochopitelné…?!

Bydlení

Každému muži se určitě někdy v kontaktu se ženou přihodí, že narazí na pro něj naprosto nepochopitelné chování nebo reakci. Z toho pak vznikají neshody, které mohou obě strany mrzet. Když ale pochopíme, proč to všechno vzniká, mnohým nepříjemnostem ve vztahu můžeme předejít! Podle neurofyziologa Františka Vyskočila z Fyziologického ústavu Akademie věd ČR je za rozdíly ve vnímání světa zodpovědné jiné uzpůsobení mozku u žen a mužů:
muž v zoufalství
-odlišné vnímání barev-muži některé barvy prostě nevidí a nejsou ani schopni rozlišovat jemné nuance mezi barvami. Je to proto, že nervové buňky u mužů, tzv. čípky, vnímají 3 druhy barev, z toho se skládá barevný obraz. Dobře se jim vrývá do paměti černá, červená a modrá. Ženy vidí jemné detaily v barvách, protože mají lepší překrývání jednotlivých barevných spekter.

-muži v průměru lépe řidí auto-akce vedou komplexněji-dají si lépe do souvislosti-co vidí s akcí. Muži lépe vidí do dálky, v noci více rozeznají auta jedoucí před nimi, dokáží dobře vyhodnotit, jak rychle se jiné auto přibližuje. Lépe určují světové strany, orientují se v mapách, lépe parkují. Ženy sice mají lepší periferní vidění, (muži tzv. „tunelové“), ale muži lépe spojí vidění s akcí a mají dokonalejší prostorové schopnosti. Mužnedokáže dělat více věcí současně-když čte noviny, neposlouchá manželku…

-muži jinak vnímají zvuky-ženy mají mnohem citlivější sluch pro vyšší frekvence od 1000 do 4000Hz (př. dětský pláč), muži vnímají spíše hlubší tóny. Ale i oni se v noci vzbudí, když dítě pláče, jen si to musí předem do svého mozku naprogramovat-„dnes v noci se vzbudím, budu mít službu…“!
výskok muže a ženy
-muži mají lepší slovní zásobu, ale méně ji používají-nemluví tak často, jako ženy a jak by si ženypřály. Pro muže je těžké pochopit a podpořit ženu, když mluví o svých pocitech. Mužům, v průzkumu, nejvíce vadilo, že si žena touží pořád povídat o každodenních záležitostech. Muž někdy slyší jen to, co chce a co potřebuje slyšet. Ženy mají v mozku lépe propojenou levou a pravou hemisféru, proto když má žena mozkový infarkt a vypadne jí nějaká řečová oblast, snadno to kompenzuje druhou polovinou mozku. U mužů je následek tohoto infarktu, že pak špatně rozumí nebo obtížněji mluví.
Muži a ženy se tedy krásně doplňují, jen o tom něco vědět…!