Schizoidní porucha osobnosti

Zdraví

Lidé s poruchami osobnosti mají velký problém navázat a hlavně udržet jakoukoli formu mezilidského vztahu. To se pochopitelně týká i vztahů partnerských. Často se stává, že tito lidé mají konflikty s okolím, aniž by dokázali rozpoznat, že problém je v jejich osobnosti. Spíše spatřují vinu a problémy v chování "těch druhých". Cesta ze začarovaného kruhu stále se opakujících nepovedených vztahů či manželství vede jedině přes dobře vedenou psychoterapii, která zprostředkuje náhled na své chování, jeho příčiny i důsledky. Většinou však lidé s poruchou osobnosti léčbu nevyhledají, protože se za "porouchané" nepovažují.
řešení konfliktu
Schizoidní porucha osobnostije poruchou, kterou trpí převážně muži a dovede potrápit a dovést k psychologovi nejednu ženu, která pojme schizoida za manžela. Žena ovšem často hledá příčinu partnerova nestandardního jednání v sobě, jinak si jeho chování nedokáže vysvětlit. V počátcích vztahu to mohou být velmi zajímaví, originální partneři, kteří oplývají inteligencí, svými zásadami a svojí logikou. V době zamilovanosti může ženě dokonce určitý osobnostní svéráz partnera imponovat. Obecně to bývají spíše samotáři, kteří se často neožení a žijí sami. Neumí žít ve vztazích, nerozumí jim, nemají schopnost empatie, potřebu blízkosti, naopak se blízkým vztahům snaží vyhnout. V počátcích vztahu mohou jevit zájem o sex, který však často záhy uvadá a manželka či partnerka se začne cítit jako věc. Většinou schizoidi k lidem mají vztah jako k věcem. Neprojevují příliš kladné emoce, rádi žijí ve svých fantaziích. Mezi nimi a ostatními lidmi je vždy odstup.
Potřebují volnost, nežije se s nimi snadno, protože nedokáží brát ohledy na okolí, natož se vcítit do potřeb ostatních. Vše si chtějí dělat po svém, takže partnerka se musí přizpůsobit. Není však neobvyklé, že si oba žijí svůj vlastní život a jinak žijí vedle sebe. Což schizoidovi vyhovuje. Pracovně mohou být úspěšní, dokáží se obvykle o sebe postarat, ale vztahy neumí. Na otázku, kde se tato porucha bere, neexistuje spolehlivá odpověď. V úvahu přichází genetika, kde se v rodině vyskytuje schizofrenie, bývá i tato porucha. Vina je někdy přičítána dětství prožitému v přítomnosti chladné matky.
oči a čelo
Život se schizoidem bývá připodobňován životu v lednici. V knize PhDr. Tomáše Nováka Proč se mnou nemluvíš ?! je osobnost schizoida popsána skvěle. Vykřičník za otazníkem v názvu knihy dokonale vystihuje život s tímto typem člověka.