Dodatečné vzdělání

Vzdělání

Před tím, než odcházíme zapojit se do pracovního procesu, získáváme obvykle nějaké formální vzdělání s formálním dokladem o vzdělání. U mnoha profesí to však není dostatečné a musí se účastnit kurzů celoživotního vzdělávání ve svém oboru. I když nemáme povinnost celoživotního vzdělávání, jako například lékaři, tak se stane, že v našem oboru dojde ke změně či vývoji a je nutné si na tento vývoj pořídit doklad o vzdělání, pro zachování si atraktivity pro zaměstnavatele stávající i budoucí.

certifikát s pečetí

Většina takových vzdělávacích kurzů je nutno si zaplatit. Někdy máme to štěstí, že nám vzdělávací kurz zaplatí zaměstnavatel, jindy, jsme-li podnikateli, si ho můžeme odečíst z daní. Dalším případem, kdy je nutné se dovzdělat na nějakém kurzu, je případ, jsme-li registrováni na úřadu práce a ten nás na nějaký kurz, jím hrazený pošle. To nám následně usnadní získání vhodné pracovní pozice.

Takové vzdělávací kurzy si můžeme vybrat i sami, například v oblasti nejen naší profese, ale také v oblasti jazykových znalostí. Další možností dodatečného vzdělání je dálkové studium námi vybrané školy, které nám zvýší odbornost a stupeň vzdělání. Dnešní doba nám poskytuje mnoho příležitostí k získání vzdělání hned, i dodatečného. Stačí se jen nebát a zapojit se do vzdělávání, ať už formou dálkového studia, nebo formou večerních vzdělávacích či víkendových vzdělávacích kurzů. Nejčastější překážkou, na kterou můžeme narazit při vzdělávání dodatečně je vysoká cena vzdělání.  Důležité je vybrat si takový kurz, který nám přinese do budoucna co největší užitek a prospěch.
dekorativní hranice

Tak co, už jste si vybrali nějaký doplňkový vzdělávací kurz, kterého se chcete zúčastnit, nebo jste se dokonce rozhodli zvýšit si stupeň vzdělání dálkovou formou studia vysoké či střední školy? Vhodná možnost se jistě najde pro každého z nás, stačí se jen porozhlédnout.