Slušné chování je dnes již tabu?

Zdá se, že zdvořilé chování lidem již nic neříká. Dříve tato pravidla platila mnohem závažněji, a kdo se jimi nedržel, byl vyčleněn ze společnosti s tím, že je nevychovaný a nezdvořilý. Tyto pravidla však mají něco do sebe, neboť zpříjemňují vzájemné soužití, vyjadřují jistou zdrženlivost a respekt k ostatním. Dodržováním těchto pravidel dáváme najevo, že […]

Pokračovat ve čtení

Dodatečné vzdělání

Před tím, než odcházíme zapojit se do pracovního procesu, získáváme obvykle nějaké formální vzdělání s formálním dokladem o vzdělání. U mnoha profesí to však není dostatečné a musí se účastnit kurzů celoživotního vzdělávání ve svém oboru. I když nemáme povinnost celoživotního vzdělávání, jako například lékaři, tak se stane, že v našem oboru dojde ke změně či vývoji […]

Pokračovat ve čtení

Sociální psychologie

Jednoduchá definice je, že je to věda o tom, jak lidé vnímají, cítí a přemýšlí o svém světě, jak na sebe vzájemně působí. Vychází z předpokladu, že lidské chování je funkcí jak osoby, tak situace a zdůrazňují sílu situačních vlivů a význam jedincovy interpretace situace determinaci chování. Konkrétně zkoumá způsoby, jakými jedinec reaguje na společenské […]

Pokračovat ve čtení