Neodkládejte léčbu hemeroidů, jednejte včas!


Trápí Vás hemeroidy, ale Vy se za svůj problém natolik stydíte, že návÅ¡tÄ›vu lékaÅ™e stále odkládáte? Věřte, že stud není na místÄ›. Jde o velmi běžný problém, který může mít velmi snadné Å™eÅ¡ení. StaÄí jen navÅ¡tívit lékaÅ™e vÄas. Čím více to budete odkládat, tím se VaÅ¡e problémy budou zhorÅ¡ovat a docílíte jedinÄ› toho, že chirurgický zákrok bude nevyhnutelný. PÅ™ijÄte k nám do ProctoClinic hned po prvních příznacích a my Vám od problémů velice rychle pomůžeme. Díky vÄasnému Å™eÅ¡ení se dají hemeroidy odstranit nÄ›kolika ambulantními zákroky. Nemusíte se tak bát hospitalizace. LéÄbou hemeroidů se zabýváme již 15 let, a proto Vám můžeme nabídnout tu nejlepší péÄi.

Navštivte nás a zbavte se problémů

Kdy je dobré nás navÅ¡tívit? Pokud máte jakékoliv příznaky, jako například svÄ›dÄ›ní, mokvání, krev ve stolici, Äi tlak v koneÄníku, je ten pravý Äas vyhledat naÅ¡i pomoc. Nemusíte mít doporuÄení svého lékaÅ™e. Po krátkém vstupním vyÅ¡etÅ™ení zvolíme nejvhodnÄ›jší způsob a bÄ›hem pár dní mohou být VaÅ¡e hemeroidy pryÄ.