Zaměstnanecké výhody


Na stÅ™ední Å¡kolu jsem chodila na popud rodiÄů, možná proto jsem byla na stÅ™ední ekonomické, která mÄ› nebavila. Å kolu jsem ukonÄila a nastoupila jako úÄetní do jedné malé firmy. Práce, která mi nenaplňovala život, a tak jsem se rozhodla, že zaÄnu hledat nÄ›co jiného. Od jakživa mÄ› bavily masáže, na které jsem si pÅ™i práci udÄ›lala kurz a mohla tak zaÄít hledat práci ve wellness hotelech. PÅ™i zadání wellness hotely do internetového vyhledávaÄe se mi zobrazilo tisíce nabídek. VÅ¡echny nabídky byly ovÅ¡em na pobyty Äi nÄ›jaké relaxaÄní terapie. Rozeslala jsem tedy nÄ›kolik životopisů a Äekala, které wellness hotely se k mé žádosti o práci vyjádří. Ku podivu nÄ›které wellness hotely byly opravdu rychlé a dokonce mÄ›li zájem o pohovor se mnou na základÄ› mého CV, což mi udÄ›lalo opravdu radost. TÅ™etí pohovor, do tÅ™etice vÅ¡eho dobrého. Dostala jsem práci. Byla jsem pÅ™ijata jako masérka do wellness hotelu v LuhaÄovicích, kde od té doby dÄ›lám už 4-tým rokem. KoneÄnÄ› mám zamÄ›stnání, které mÄ› baví a dokáže mÄ› naplnit.